FI Flight Instructor

FI(A) – Uprawnienie Instruktora szkolenia pilotażu pozwala
prowadzić szkolenia praktyczne w powietrzu zgodnie z FCL.930.FI.

Przebieg szkolenia:

  • 125 godzin szkolenia teoretycznego
  • 30 godzin lotów szkolnych na samolocie

Wymagania wstępne:

  • posiadanie co najmniej licencję CPL(A) lub nalot co najmniej 200 godzin – w tym, 150 godzin lotu jako pilot-dowódca (PIC), jeśli posiada licencję pilota turystycznego PPL(A)
  • spełnić wymagania dotyczące wiedzy teoretycznej posiadacza licencji pilota zawodowego (samoloty, CPL(A)), uzyskać nalot, co najmniej 30 godzin na samolotach jednosilnikowych tłokowych, z których co najmniej 5 godzin musi zostać uzyskane w czasie sześciu miesięcy bezpośrednio  poprzedzających wstępny egzamin praktyczny
  • odbyć co najmniej 10 godzin szkolenia praktycznego w lotach wg wskazań przyrządów (IR)
  • wykonać co najmniej 20 godzin lotów nawigacyjnych jako pilot-dowódca (PIC) samolotu, w tym lot po trasie nie krótszej niż 540 km (300 NM) z  dwoma lądowaniami z pełnym zatrzymaniem na dwu różnych lotniskach
  • w czasie sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających rozpoczęcie  szkolenia zdać przed wykwalifikowanym instruktorem pilotażu specjalny, wstępny, praktyczny egzamin kwalifikacyjny, oparty o kontrolę umiejętności