Szkolenie VFR Night - loty nocne

VFR noc – Visual Flight Rules Night – uprawnienie do lotów nocnych (tzn. w okresie od 30 minut po zachodzie słońca do 30 minut przed wschodem słońca) z widzialnością terenu, w celach niezarobkowych, samolotami jednosilnikowymi o MTOW (maksymalna masa startowa) 5700kg.

Przebieg szkolenia:

  • 5 godzin szkolenia teoretycznego
  • 5 godzin lotów w ramach szkolenia praktycznego

Wymagania wstępne:

  • ważna licencja pilota PPL(A) lub LAPL(A)
  • ważne orzeczenie lotniczo-lekarskiego odpowiednie dla posiadanej licencji, potwierdzające posiadanie wymaganego stanu sprawności psychofizycznej